Romturisme.com
Borte bra, men hjemme best er et ordtak som ofte benyttes I forbindelse med reiser. Det er etter å ha vært borte fra hjemstedet at man virkelig
Read More
Man kan spørre seg hvorfor romforskningen har stått i stampe i så lang tid. Det er tross alt snart 50 år siden mennesket landet på månen, og
Read More
Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) er et amerikansk romfartsforetak grunnlagt av gründeren Elon Musk, født i Pretoria i 1971. men
Read More
Det meste som planlegges av romturisme er de sub-orbitale turene som går innenfor en viss grense fra jordens overflate. Det vil si oppskyting til
Read More
Ansari familien var iniativtakerne til Ansari X-prisen for å fremme forskning til romturisme, og den er på hele 10 millioner dollar. Prisen skulle
Read More
Virgin Galactic er ett av mange private selskaper som satser på romturisme og salg av romtjenester. Selskapet er en del av Virgin Group som omfatter
Read More
Med romturisme mener man i denne sammenhengen virksomheten som har som formål å bringe personer fysisk ut i rommet for opplevelsens skyld. Litt
Read More
SpaceX er romprogrammet for en ny side av romfartseventyret. Nå vil man ta med folk flest ut i det nære verdensrommet. For å kunne ta med folk
Read More
Så langt har organisering av romturisme bestått i et internasjonalt samarbeid, først og fremst mellom amerikanske myndigheter og selskaper hvorav
Read More
Foreløpig begrenser romturismen seg til korte besøk til en romstasjon. I rommet er menneske helt avhengig av et kunstig miljø. Rommet er ekstremt
Read More
1 2

    Kontakt: trondhansen87 at gmail.com