Velg en side

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best er et ordtak som ofte benyttes I forbindelse med reiser. Det er etter å ha vært borte fra hjemstedet at man virkelig lærer å sette pris på det. Hjemstedet kan referer seg til steder av ulikt omfang som for eksempel hjemmet, bygda, kommunen eller landet. Samtidig som ordtaket gir uttrykk for tilhørighet impliserer det også avstand til det andre, det fremmede.

Når det gjelder romturisme, har førstehånds opplevelsen av Jorden i rommet som en liten sårbar ball av liv i det store livløse universet, fått navnet overview effekten. Denne ble første gang navngitt og beskrevet av Frank White I boken The Overview Effect — Space Exploration and Human Evolution.

Overview effekten er en opplevelse som er rapportert av mange astronauter og kosmonauter og refererer seg til den mentale tilstanden som kan oppstå hos noen når de ser jorden fra en romstasjon eller fra måne overflaten.

Det hevdes at fra rommet forsvinner nasjonale grenser og konflikter. Det som skiller folk på jorden synes uvesentlige. Mange opplever et tvingende behov for å etablere et verdensomspennende felleskap for å forvare «den lille blå kloden».

Undersøkelser etter at folk har kommet tilbake fra en slik opplevelse har vist at denne opplevelsen fører til varige holdningsendringer.

Opplevelsen har vært med å gi næring til Gaia hypotesen eller Gaia prinsippet som handler om at kloden eller retter sagt biosfæren, den delen av jorden som gir grunnlag for liv, oppfører seg på en måte som kan sammenlignes med en levende organisme. Det finnes i følge teorien flere selvregulerende mekanismer som holder for eksempel klimaet og atmosfærens sammensetning på et relativt stabilt nivå.

Grunnlaget for turister i rommet?

I dag kan hypotesen eller teorien om Overview effekten sies å være noe av det ideologiske grunnlaget for romturismen. Mange sentrale aktører i romeventyret har engasjert seg i The Overview Institute. Dette er en slags tankesmie for markedsføring av betydningen av overview effekten, hvor folk kan melde seg som medlemmer.

Etter deres syn er menneskeheten ved et kritisk punkt i utviklingen. Klima endringer, mat og vann kriser, energi krise og økte forskjeller mellom folk truer i følge dette menneskeheten. I deres oppfatning bidrar, ulike religioner, kulturer og politiske systemer til ytterligere splittelser i en situasjon hvor behovet for enhet er større enn noen gang.

Etter deres mening er det menneskene trenger nå en visjon om fellesskap og enhet. Overview effekten kan bidra til dette. Jo flere som får oppleve den jo større er muligheten for en slik felles visjon. På den måten blir spørsmålet om romturisme ikke bare et spørsmål om enkeltpersoners opplevelse, men et spørsmål om menneskehetens framtid. Eller som allerede Sokrates skal ha sagt: Menneskeheten må heve seg over jorden opp i atmosfæren og enda lengere for bare da vil de forstå den verden de lever i.

Et problem med overview effekten er at det er en så grunnleggende opplevelse at den er umulig å få den effektivt formidlet med dagens formidlings medier. Til nå har den forenende overview effekten

bare blitt opplevd av noen få hundre mennesker. Det er derfor ingen som etter deres mening vet hvor mye det haster med å gjøre rommet tilgjengelig for vesentlig større antall mennesker.

De ser for seg to viktige utviklingstrekk. For det første fremveksten av kommersiell romfart som man antar i løpet av noen få år vil føre til en dramatisk økning av i romturisme. Prisene vil falle og sikkerheten øke. For det andre en utvikling av digitale media som vil gjøre det mulig å overføre denne typen opplevelser på en vesentlig bedre måte enn i dag. Folk som ikke er i rommet kan dele romturistenes opplevelse på en helt annen måte enn i dag.