Velg en side

Unike opplevelser koster

Når en tenker på hvilken fasinasjon verdensrommet har hatt opp gjennom tidene, kan en undres på hvorfor ikke romturisme har tatt mer av nå når reiser i rommet er mulig.

Det er to hovedgrunner. For det første er kostnadene i hvert fall foreløpig formidable. Prislapper på flere hundre millioner kroner for et kort opphold på en romstasjon, virker avskrekkende på de fleste. Likevel er etterspørselen større enn kapasiteten. Selv om en forventer en gradvis reduksjon av kostnadene, vil det ta lang tid før romturisme blir en masseturisme. I tillegg kommer det at reisen og oppholdet foreløpig er fysisk og mentalt krevende. Ikke alle kan reise selv om de hadde råd og gjerne ville.

Det drives derfor intens forskning for å få redusert kostnadene. Fremst i denne utviklingen er kanskje Richard Branson med sitt prosjekt Virgin Galactic og Elon Musk med prosjektet SpaceX. Begge ser mulighet for kommersiell utnytting av ønske om reise og opphold i rommet. På overraskende kort tid har de greid å redusere forventede kostnader til tross for gjentatte tilbakeslag.

Risiko

Det fører oss til den neste hovedgrunnen, risikoen. En romreise er uhyre mer komplisert en noen reise på jorden. Mange ting kan gå galt og konsekvensene er nesten alltid fatale. For det første er selve oppskytingen risikabel. Det har allerede vært flere tilfeller hvor raketter har eksplodert under oppskyting. Kommer raketten velberget opp, befinner passasjerene seg i et miljø som er fremmed for den menneskelige organisme. Mennesket er et resultat av millioner av år med tilpassing til et jordisk miljø. Vi er avhengig av beskyttelse fra kosmisk stråling, noe jordens magnetfelt og atmosfære tar seg av. Vi er sårbare for temperatursvingninger og kan vanskelig oppholde oss utenfor pluss/minus 50 grader selv med beskyttelse. Vi er tilpasset en atmosfæres trykk. Store avvik fra dette vil ta livet oss på kort sikt. I tillegg er vi avhengig av en atmosfære som inneholder den rette mengde oksygen og en bestemt tyngdekraft. Ingen av disse forutsetningene er til stede i verdensrommet. Det vil si at vi er avhengig av kunstig opprettholdes av et jordisk miljø for å kunne overleve.

Om en unngår tekniske svikt, befinner man seg likevel i et miljø hvor uforutsette ting kan skje. Kollisjon med selv med uhyre små partikler kan være fatale når farten er stor nok. Eksplosjoner på solen kan sende intens stråling uten forvarsel, i verste tilfelle sterke nok til å ødelegge levende organismer.

Det er flere eksempler på nesten ulykker i løpet av et opphold på grunn av en eller flere slike svikt eller uforutsette hendelser.

Risikofylt retur

Skulle alt gå bra er det fortsatt en risikabel tilbaketur og landing. Romkapsler har brent opp på tilbaketuren på grunn av feil i varmeskjoldet.

I de fleste tilfelle ville slike betingelser gjøre det uaktuelt å foreta en reise. Når likevel romturisme er så attraktivt som det er, er det kanskje nettopp på grunn av disse problemene. Kostnader og risiko er med på å gjøre reisen til en unik opplevelse. Mennesker har alltid følt seg tiltrukket av det unike. Når folk reiser til eksotiske steder, er det ikke bare på grunn av at det er behagelig og trygt, men også fordi det er unikt. Ikke alle andre har vært der.

Det er nok allikevel slik at for at romturisme skal bli kommersielt drivverdig må kostnader og risiko reduseres betraktelig. Etter hvert som flere blir i stand til å reise, må nok operatørene kunne tilby nye opplevelser. En risikofylt og krevende reise samt et kort opphold hvor en kan se jorden og universet fra en ny vinkel vil neppe være nok. Med nye utvidede tilbud som for eksempel spaserturer i rommet vil det følge med nye kostnader og risiko.