Velg en side

Virgin Galactic

Virgin Galactic er ett av mange private selskaper som satser på romturisme og salg av romtjenester. Selskapet er en del av Virgin Group som omfatter en rekke aktiviteter blant annet konstruksjon av fly, raketter og satellitter.

Grunnlagt i 2004

Tre personer har vært sentrale i etableringen av Virgin Galactic. Firma ble grunnlagt i 2004 av den britiske, eventyreren og flyselskapseieren Richard Branson og den amerikanske, romskipsingeniøren og designeren Burt Rutan. Microsoft gründeren Paul Allen har vært en viktig finansiell støttespiller og pådriver. Selskapet har sitt hovedkvarter i New Mexico. En av deres operasjonsbaser som de deler med flere andre, er Spaceport America som regnes som verdens første kommersielle spaceport. De tar imidlertid sikte på å tilby romreiser med utgangspunkt i en lang rekke land blant annet Sverige. Etter at Abu Dhabi var med å refinansiere Virgin Group i 2010 satte de som krav at Abu Dhabi skulle være en av de fremtidige basene.

Målet er å åpne rommet for flest mulige. Et hovedpoeng er da og kunne tilby rimelige turer. På sikt håper selskapet på å kunne tilby ukentlige, sub-orbitale turer for om lag 100 000 kr. Firma hadde som målsetting og komme i gang med kommersiell romturisme fra 2011 og hadde i 2013 flere hundre som hadde forhåndsbestilt billetter til en pris på om lag en million per billett.

En viktig pådriver for kommersiell romfart var opprettelsen av Ansari X prisen på 10 millioner dollar til det private firma som greide å sende et privat bygd og drevet fartøy forbi Karman linjen to ganger i løpet av 14 dager. Med forløperen til Virgin Galactic gruppens romprogram, SpaceShipOne ble Burt Rutan og Microsoft gründeren Paul Allen de første til å nå dette målet i 2004.

Kompetansen fra SpaceShipOne og en lang rekkeandre selskaper er nå samlet i Virgin gruppen. Hovedkonseptet til Virgin Galactic, består av to deler, en tilbringer og et rakettdrevet fly eller romferge, SpaceShipTwo. Tilbringeren er et modifisert fly av Boing 474 typen kalt White Knight II- Tilbringeren skal bringe romfergen opp i om lag 15 til 20 km høyde. Herfra starter romfergen som stiger til vel 100 km for deretter å bli omdannet til et glidefly før det vender tilbake til jorden.

Det viste seg imidlertid vanskeligere enn antatt å få til sikker og stabil flyvning med den nye ferjen VSS Enterprise, for øvrig oppkalt etter romskipet i Star Trek serien. I de første testene oppnådde ikke ferjen høy nok hastighet til å nå verdensrommet. Den første kommersielle flyvningen har derfor stadig blitt utsatt.

Det store tilbakeslaget kom i 2014 da romferjen Enterprise eksploderte under utprøving av at nytt drivstoff og en av pilotene mistet livet. Virgin Galactic fikk massiv kritikk for ikke å ta sikkerheten alvorlig etter denne ulykken. Arbeidet fortsetter imidlertid og man har fortsatt håp om å komme i gang med kommersielle flyvninger i løpet av et par år. Den nye romferjen VSS Unity har gjort flere vellykkede testflyvinger allerede.

Tilbudet vil bestå av en om lag 3 timers tur. Etter at romferjen er frigjort fra tilbringer flyet vil rakettmotorene starte. Deltakerne vil oppleve moderate gravitasjonskrefter trolig tilsvarende 3-4 G før rakettmotorene blir slått av. Når de når verdensrommet, vil de kunne oppleve om lag 6 minutters vektløshet. En viktig del av opplevelsen vil være å se jorden fra verdensrommet og universets sorte uendelighet gjennom de store vinduene i romferjen.

Selv om SpaceShipTwo ikke har kommet i kommersiell drift ennå er Virgin gruppen i full gang med å forberede SpaceShipThree og ser muligheter for lengere turer i rommet etter hvert som erfaringene øker og infrastrukturen kommer på plass.