Velg en side

Kan romturisme påvirke kolonisering av andre planeter?

Det er nok mange som har spurt seg om det er mulig for oss mennesker å kolonisere andre planeter. Svaret på det er udelt, for det kreves ikke bare en teknologi vi ennå ikke besetter, men også et samarbeid over landegrensene som ikke synes tilstedeværende på nåværende tidspunkt. Likevel er det mange som drømmer om at noen planeter kan bosettes av mennesker. Planeten Mars er vel den som synes å ha de beste forholdene for liv. Men den mest aktuelle er vel kanskje månen til Jupiter, nemlig Ganymedes. I følge eksperter skal det finnes rikelig med saltvann på månen, som er dekket av et lag med is.

Men vil romturisme kunne bidra til å øke interessen og aktiviteten med å kolonisere andre kloder i solsystemet? For med romturisme vil vi få et helt annet syn på verdensrommet slik vi kjenner det i dag.

Romturisme vil føre til flere ting som i seg selv vil kunne få opp øynene for liv på andre planeter. Spesielt dersom romturismen innebærer å lande på andre himmellegemer som Månen og Mars. Ennå har ingen mennesker satt sine ben på annet enn Månen, selv om det er planlagt bemannede reiser til Mars i løpet av et tiår. Romturisme i seg selv vil kanskje være mer kommersialisert før den tid, og om det blir en realitet, så vil mennesker få muligheten til å oppleve en rekke ting:

  • Å se jordkloden utenfra
  • Oppleve vektløs tilstand
  • Se månen på nært hold
  • Se baksiden av månen
  • Oppleve andre planeter på nært hold
  • Romvandring
  • Fasiliteter om bord i romskipet
  • Ferdes i mange ganger lydhastigheten

Det at mennesker får muligheten til å se jorden utenfra, vil for mange kanskje sette ting i perspektiv, og man vil bedre forstå hvor sårbar kloden er. Dersom man fortsetter den samme utviklingen med befolkningsvekst, forbruk av naturressurser og forurensning av miljøet, så vil ikke kloden være levedyktig om noen hundre år. Det kan være en faktor som er med på å øke innsatsen for å kolonisere andre planeter.

Ved å oppleve vektløs tilstand, vil man også få en forståelse av hvor skjøre mennesket er i universet. Når ingen gravitasjon virker på kroppen, vil muskler og ledd svekkes. Og skulle noe skje med romfartøyet, vil man risikere å flyte ukontrollert i det store intet til evig tid.

Romvandring er en reise utenfor romskipet, der man har på seg en drakt som kan føre romturister rundt om i vektløs tilstand.

Månen

Månen har alltid fascinert menneskene på jorda, og lenge trodde man at det fantes levende vesener på den. Månen har en viktig rolle i jordas økosystem, og bringer flo og fjære til havene. Å endelig få kunne ta månen i nært iaktakelse vil for mange være en faktor som er viktig. De fleste har heller ikke sett månens bakside, som alltid er vendt bort fra jorda.

Planetene

Planetene er langt uten for jordas rekkevidde, men med romturisme vil man kunne nå disse på kort tid. Likevel vil en reise til Mars ta flere uker, selv med overlydshastighet, og det må nøye planlegges hvordan ferden skal gjennomføres. Man vil likevel få sett planeter som Mars, Jupiter og andre på mye nærmere avstand enn tidligere. Klarer man å skape en fast bosetning på Mars, vil man kunne måtte oppholde seg på den planeten til det er mulig å reise tilbake mange måneder etterpå. Får man til å skape et levelig klima, med atmosfære og vekster som gror og lever, vil man kanskje se at mennesker vil bosette seg der permanent. Det er funnet vann på planeten, men ikke i den fasen man er vant med på jorda.

Dersom romturisme blir hvermannskost i fremtiden, vil det være viktig med fasiliteter om bord. Det blir ikke som et vanlig hotellrom, dersom ikke ny teknologi gjør at forholdene om bord vil endres til det bedre ytterligere.